Zaznacz stronę

Tematem wiodącym projektu w 2016 roku była działanie w przestrzeni publicznej, integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania oraz wzmocnienie poczucia lokalności.

AKTYWATOR to mocna alternatywa wobec tradycyjnie organizowanych form życia kulturalnego, miejsce fuzji wielu rodzajów aktywności twórczej, które przyciąga swą energią i różnorodnością, integruje mieszkańców, sąsiadów, różne środowiska artystów i intelektualistów.

W PRACOWNI GRAFICZNEJ obędą się 2 projekty edukacyjne „Mural_Gra” oraz „Zaprojektuj siebie”, poświęcone szeroko rozumianej działalności w przestrzeni miejskiej, współdziałaniu lokalnemu/ sąsiedzkiemu, spojrzeniu na siebie jako na część miasta.

PRACOWNIA CARGO to przestrzeń wystawiennicza i miejsce spotkań dla artystów oraz gości z różnych kręgów kulturowych.Dyskusje wokół ważnych tematów współczesnego świata, tożsamości kulturowej i narodowej, wokół budowania poczucia odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo, wokół problemów najmłodszego pokolenia, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów

W ramach PRACOWNI PERMAKULTURA założymy społeczny ogród wspólnie z mieszkańcami, okolicznymi przedszkolami, szkołami, domami seniorów. Przeprowadzimy cykl wykładów na temat projektowania przestrzeni publicznej tak aby służyła mieszkańcom i dawała im miejsce integracji, poczucia wspólnoty, satysfakcji z kolektywnej pracy twórczej, poznawania się nawzajem, współpracy przy uprawie, pielęgnowaniu, wspólnej konsumpcji, sztuki kulinarnej.

Celem PRACOWNI MUZYCZNEJ jest propagowanie nowego myślenia o muzyce i jej nauczaniu, przywróceniu jej integracyjnego charakteru oraz zachęcenia do tworzenia małych społeczności, jakimi są zespoły muzyczne. Udowodnimy, że każdy może grać na instrumentach, a tworzenie zespołu daje ogromną satysfakcję i zbliża ludzi oraz pokażemy, jak z surowców wtórnych można zrobić prawdziwe, grające instrumenty, wzorowane na ich oryginalnych odpowiednikach.

Zorganizujemy 20 koncertów dla muzyków amatorów oraz zespołów profesjonalnych (Demostacja).

Harmonogram wydarzeń można śledzić na fb Fundacji Inspirator oraz naszego partnera merytorycznego – inicjatywy społecznej Kontener Art

fb-f-logo__blue_1024 Fundacja Inspirator     fb-f-logo__blue_1024 Kontener Art

Zobacz Raport ewaluacyjny projektu za rok 2016

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznań oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[siteorigin_widget class=”Sydney_Clients”][/siteorigin_widget]

[gmedia id=4]