Zaznacz stronę

2017 rok to kolejna odsłona naszego flagowego projektu „Aktywator- kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury”. Tak jak w poprzednim roku tematem wiodącym będą działania w przestrzeni publicznej, integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne dzielnic oraz centrum Poznania oraz wzmocnienie poczucia lokalności.

Wspólnie z partnerem merytorycznym projektu inicjatywą KontenerArt oraz wsłuchując się w głosy osób tłumnie odwiedzających to specjalne miejsce nad Wartą w Poznaniu stworzyliśmy program, który będzie integrował mieszkańców Poznania, zachęcał turystów do odwiedzania nas a przede wszystkim dawał szansę młodym artystom do zaprezentowania swoich umiejętności.

PRACOWNIA GRAFICZNA: 2 projekty edukacyjne „Mural_Gra” oraz „Zaprojektuj siebie”, poświęcone szeroko rozumianej działalności w przestrzeni miejskiej, współdziałaniu lokalnemu/ sąsiedzkiemu, spojrzeniu na siebie jako na część miasta.

PRACOWNIA CARGO to przestrzeń wystawiennicza i miejsce spotkań dla artystów oraz gości z różnych kręgów kulturowych.Dyskusje wokół ważnych tematów współczesnego świata, tożsamości kulturowej i narodowej, wokół budowania poczucia odpowiedzialności za siebie i społeczeństwo, wokół problemów najmłodszego pokolenia, szacunku i akceptacji dla innych nacji oraz odmiennych poglądów

PRACOWNIA PERMAKULTURA to kontynuacja założonego wspólnie z mieszkańcami społecznego ogrodu. Posadzimy nowe rośliny oraz przeprowadzimy cykl wykładów na temat projektowania przestrzeni publicznej tak aby służyła mieszkańcom i dawała im miejsce integracji, poczucia wspólnoty, satysfakcji z kolektywnej pracy twórczej, poznawania się nawzajem, współpracy przy uprawie, pielęgnowaniu, wspólnej konsumpcji, sztuki kulinarnej.

PRACOWNIA MUZYCZNA to Laboratorium Pulsu i Rytmu, w którym będziemy zachęcać do nowego myślenia o muzyce i jej nauczaniu, przywróceniu jej integracyjnego charakteru oraz zachęcenia do tworzenia małych społeczności, jakimi są zespoły muzyczne. Udowodnimy, że każdy może grać na instrumentach, a tworzenie zespołu daje ogromną satysfakcję i zbliża ludzi oraz pokażemy, jak z surowców wtórnych można zrobić prawdziwe, grające instrumenty, wzorowane na ich oryginalnych odpowiednikach. Pracownia to również Warsztaty dla muzyków amatorów chcących uczestniczyć we wspólnym doświadczeniu z zakresu edukacji muzycznej

Od maja do sierpnia zorganizujemy 20 koncertów oraz 47 warsztatów i 5 wystaw.

Harmonogram wydarzeń można śledzić na fb Fundacji Inspirator oraz naszego partnera merytorycznego – inicjatywy społecznej Kontener Art

Aktywator kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury - edycja 2017 Fundacja Inspirator   Aktywator kultura dla przestrzeni, przestrzeń dla kultury - edycja 2017 Kontener Art 

Zobacz Raport ewaluacyjny projektu za rok 2017

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Poznań oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego